Genieten van de muziek

Genieten van de muziek tijdens Jazz in Duketown. Genieten van de Duke City Jazzband bij café de Smidse onder de rook van de st. Jan.