Alzheimer Nederland – Impulssubsidie

Deadline: 2 Sep 2024

Doel

Met de Impulssubsidie maakt Alzheimer Nederland nieuw onderzoek mogelijk binnen haar onderzoek agenda. Daarnaast wil Alzheimer Nederland ‘waste’ van subsidieaanvragen en beoordelingen tegengaan. Onderzoekers hebben zo hogere honoreringskansen en kunnen meer tijd aan onderzoek besteden. Als laatste willen ze met deze nieuwe subsidie talentvolle onderzoekers in het dementieveld te behouden.

Wie kan aanvragen?

De Alzheimer Nederland impulssubsidie is bedoeld voor persoonsgebonden subsidieaanvragen die bij ZonMw/NWO zijn ingediend in algemene (dus niet dementie-specifieke) rondes. Hieronder vallen de Rubicon, Off Road, VENI en VIDI subsidie.

Criteria (samenvatting)

  • Voorstellen moeten uiterlijk 6 maanden na afwijzing bij de andere financier bij Alzheimer Nederland wordt aangemeld.
  • Voorstellen dienen honorabel te worden geacht door de initiële financier blijkend uit de beoordelingskwalificatie(s),  bijv. zeer goed, excellent, etc. Dit moet worden aangetoond door het toesturen van de afwijzingsbrief, inclusief geanonimiseerde reviews en score.
  • De inhoudelijke aanvraag en aangevraagde subsidie veranderen niet ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag.

Zie alle criteria