Alzheimer Nederland – Publiek-private samenwerking (PPS)

Deadline: Jaarrond

Doel

Via de PPS-subsidie kunnen onderzoekers en bedrijven die samen een consortium vormen, via Alzheimer Nederland aanspraak maken op een PPS-toeslag.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers en bedrijven die samen een consortium vormen, kunnen een aanvraag doen. In het consortium zit minimaal 1 kennisinstelling.

Criteria (samenvatting)

  • Het project is gericht op ‘experimentele ontwikkeling’, ‘industrieel onderzoek’ of ‘fundamenteel onderzoek’. ‘Experimentele ontwikkeling’ is voor 25% subsidiabel, ‘industrieel onderzoek’ voor 50% en fundamenteel onderzoek voor 75% (zie definities).
  • Er is sprake van een publiek private samenwerking in een consortium.
  • Het project is nog niet gestart. Bij projecten die al gestart zijn, is onderzoek naar een nieuw aansluitend werkpakket wel mogelijk.

Zie alle criteria >>