Alzheimer Nederland – Subsidie voor proefschrift

Deadline: Jaarrond

Doel

Alzheimer Nederland levert een financiële bijdrage aan proefschriften die bijdragen aan de kennis en het begrip van dementie.

Wie kan aanvragen?

Promovendi kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage aan de drukkosten van hun proefschift.

Criteria (samenvatting)

  • Het proefschrift draagt bij aan de kennis en het begrip van dementie;
  • De aanvraag wordt uiterlijk 4 weken voor het proefschrift naar de dukker wordt gestuurd, worden ingediend;
  • Er wordt vermeld in het proefschrift dat deze mede tot stand is gekomen door financiele ondersteuning van Alzheimer Nederland;

Zie alle criteria >>