Coöperatie VGZ – Prestatie Zorgvernieuwing

Deadline: Jaarrond

Doel

Met de prestatie Zorgvernieuwing krijg je mogelijkheid om te innoveren binnen de huisartsenzorg. Deze innovaties dragen bij aan onze principes van zinnige zorg: vernieuwingen waarbij kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar versterken.

Het vernieuwingstraject moet daarom het bevorderen van minimaal één van de onderstaande onderwerpen als doel hebben:

  • Doelmatigheid van zorg
  • Continuïteit en kwaliteitsverbetering van zorg
  • Betere patiëntvriendelijkheid
  • Voorkomen van onnodige en duurdere tweedelijns gezondheidszorg

Wie kan aanvragen?

Praktijken met een ondertekende Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg met VGZ kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

  • Het vernieuwingsproject heeft minimaal 1 van de 4 bovenstaande onderwerpen als doel.
  • VGZ en de beroepsgroep beschouwen het vernieuwingsproject als vernieuwend.
  • Je bent als huisarts verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie of levering van het project.
  • De resultaatdoelstelling van het project is relevant, meetbaar en toetsbaar (resultaat-outcome). In overleg kan hiervan worden afgeweken en mag de resultaatdoelstelling ook initiërend en stimulerend zijn (proces-outcome).
  • Het project is niet eerder door ons gefinancierd en wordt ook niet op een andere manier gefinancierd.