Gemeente Gouda – Subsidie Participatie in de buurt

Deadline: 31 Aug 2024

Doel

Organiseer je een groepsactiviteit, waarbij zowel vitale als kwetsbare inwoners kunnen participeren? Dan kom je misschien in aanmerking voor subsidie.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

  • De activiteit sluit aan bij minimaal 1 van de volgende doelen:
    • Participatie van kwetsbare inwoners van Gouda. Doel van de activiteit is om sociaal isolement te voorkomen of op te lossen of om de dagelijkse zorg van de mantelzorg te verlichten. Op een wijze die past bij wensen en mogelijkheden van de deelnemers.
    • Het maken van laagdrempelige ontmoetingsplekken, zoals huiskamers, buurtservicecentra en ‘huizen in de buurt’.
  • De activiteit is flexibel genoeg om vraaggericht te kunnen werken.
  • De activiteit is onderdeel van een samenhangend aanbod aan voorzieningen in het gebied. Er zijn geen overbodige overlappingen.
  • De activiteit wordt zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers en waar nodig geholpen door beroepskrachten.
  • De activiteit weet zowel kwetsbare als vitale inwoners in het gebied te bereiken.
  • De aanbieder: werkt samen met andere organisaties in het gebied waar de activiteit aangeboden wordt.