Gemeente Utrecht – Sportakkoord II

Deadline: Jaarrond

Doel

Het Utrechtse Sportakkoord ‘Samen sterker’ draagt bij aan drie grote nationale ambities: het verbeteren van de voorwaarden om met plezier te kunnen sporten en bewegen, meer mensen aanzetten om te sporten en te bewegen en een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals het bestrijden van eenzaamheid, kansenongelijkheid en het bevorderen van gezondheid. Enkele nieuwe acties om deze doelen te bereiken zijn onder andere  inzetten op kwalitatief goede vrijwilligers en meer beweegmomenten op scholen. Het doel van het Utrechts Sportakkoord II is dat iedereen in Utrecht met plezier kan sporten en bewegen.

Wie kan aanvragen?

Sportaanbieders of maatschappelijke organisaties in Utrecht kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

Er kan voor het volgende subsidie worden aangevraagd:

  • Support voor sportaanbieders: voor één van de activiteiten in het activiteitenoverzicht.
    Support samenwerking sportakkoord II: voor activiteiten die bijdragen aan één of meer van de thema’s en speerpunten van het Sportakkoord II, door minstens 2 samenwerkende partijen.
  • Deadlines:  15 februari, 15 juni en 15 oktober