HandicapNL

Deadline: Jaarrond

Doel

De ambitie van HandicapNL is om mensen met een handicap en hun familie sterker te maken zodat zij volwaardig kunnen doen in onze samenleving. HandicapNL heeft vier programma’s ingericht waar de speerpunten ‘heft in eigen handen’ en ‘eerlijke kansen’ samenkomen.

  • Sterker staan: faciliteren van organisaties om trainingen, cursussen, maatjes, lotgenotencontact, opleidingen en coaching te organiseren. Maar het kan ook gaan over zelfstandig wonen. Als het er maar op gericht is om mensen met een handicap zelfstandiger te maken
  • Sociaal netwerk bouwen: ondersteunen van projecten zoals BestBuddies, ABCDate en Veilig maatje. Deze organisaties koppelen mensen aan elkaar door leuke activiteiten te organiseren, een sociaal netwerk op te bouwen of de benodigde sociale vaardigheden te leren.
  • Families versterken: helpen van de directe omgeving om een goede balans te vinden tussen de zorg die nodig is en alle andere facetten van het eigen leven zoals de relatie, gezinsleven, sociale contacten, werk, sport en vrije tijd
  • Samenleving betrekken: creëren van bewustwording in de samenleving.

Wie kan aanvragen?

HandicapNL draagt alleen bij aan initiatieven en projecten zonder winstoogmerk voor meerdere mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking en/of autisme en/of niet aangeboren hersenletsel en/of zintuiglijke beperking.

Criteria (samenvatting)

  • bij grote projecten (die vanwege hun omvang een landelijke spreiding of uitstraling kunnen hebben) vinden ze het belangrijk dat ze een bijdrage leveren aan één van de programma’s.
  • Het project is bestemd voor een doelgroep met een verstandelijke -, lichamelijke -, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme
  • Het project moet ten goede komen aan meerdere personen (dus niet aan één individu)
  • zie ook uitsluitingscriteria

Bij kleinschalige lokale projecten gaat het er vooral om om samen met anderen iets leuks en ontspannend te doen. Denk aan dagactiviteiten, uitstapjes, muziek of theater maken.