Hartstichting – Vergoeding proefschriften, reisbeurzen, werkbezoek buitenland, lezing buitenlandse experts

Deadline: Jaarrond

Doel

De Hartstichting heeft verschillende beurzen om aanvullende kosten van onderzoekers te dekken en zo kennisdeling te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage voor proefschriften, reisbeurzen, werkbezoek buitenland en de beurs voor lezingen van buitenlandse experts (NHS Lecture).

  • Bijdrage proefschriften: Houd je je bezig met cardiovasculair wetenschappelijk onderzoek? Ben je een promotieonderzoek aan het afronden? Dan kun je een bijdrage aanvragen voor je proefschrift. Budget: € 500,- tot € 1.000,-
  • Reisbeurzen voor onderzoekers: Het Dr. W. Stiggelboutprogramma omvat reisbeurzen voor onderzoekers die de resultaten van hun Hartstichtingsprojecten willen presenteren op een internationaal congres.
  • Werkbezoek buitenland: De Hartstichting vindt het belangrijk dat onderzoekers in het buitenland kennis en expertise op cardiovasculair onderzoeksgebied kunnen opdoen en internationale contacten kunnen versterken. Zij stimuleren dit door het aanbieden van reisbeurzen voor een werkbezoek in het buitenland. Dit werkbezoek duurt minimaal 2 weken en maximaal 6 maanden. Budget: maximaal € 5.000,-
  • NHS Lecture: De Hartstichting vindt het belangrijk dat buitenlandse experts op cardiovasculair gebied hun kennis delen met Nederlandse onderzoekers en internationale contacten worden versterkt. Zij stimuleren dit door lezingen van buitenlandse experts financieel te ondersteunen. Budget: maximaal € 1.500,-

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers of kennisinstituten kunnen een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

Iedere subsidie heeft specifieke criteria.

Overige informatie

Hartstichting