Horizon Europe – Het nieuwste investeringsprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU

Deadline: Jaarrond

Doel

Het programma heeft 3 pijlers:

  • Excellente wetenschap: het versterken en uitbreiden van de excellentie van de wetenschappelijke basis van de Unie
  • Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen: het stimuleren van belangrijke technologieën en oplossingen die het EU-beleid en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling onderbouwen.
  • Innovatief Europa: het stimuleren van marktcreërende doorbraken en ecosystemen die innovatie in de hand werken.

Het richt zich hierbij onder andere op de thema’s gezondheid, klimaat, energie en mobiliteit, en cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving.

Wie kan aanvragen?

Specifieke criteria verschillen per call (fonds), maar in bijna alle gevallen moet een project uitgevoerd worden in een consortium. Het is dus van groot belang om samenwerkingspartners te vinden.

Criteria (samenvatting)

Criteria verschillen per call. Hier vind je een actueel overzicht van de calls met bijbehorende criteria en verdere toelichting.