KIKA – Voor onderzoek naar kinderkanker: onderzoeksprojecten en pilotprojecten

Deadline: 1 Oct 2024

Doel

Met de giften en bijdragen die KiKa ontvangt, financieren ze wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar kinderkanker. Dit moet leiden tot een beter inzicht in hoe kinderkanker ontstaat, hoe het beter kan worden gediagnosticeerd en hoe het kan worden behandeld met zo weinig mogelijk bijwerkingen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • Onderzoeksprojecten: voor onderzoeksvoorstellen van beperkte omvang wat betreft duur, verwachte resultaten, kosten en onderzoeksgroepen.
  • Pilotprojecten: om de haalbaarheid van een uitzonderlijk en innovatief onderzoeksvoorstel te exploreren.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers, ongeacht de wetenschappelijke instelling in Nederland waaraan zij verbonden zijn, kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

  • Het onderzoek waarvoor financiering wordt aangevraagd heeft een duidelijke relatie met kinderkanker.
  • Het wetenschappelijk onderzoek heeft een fundamenteel experimentele, een klinische, een epidemiologische of een psychologische vraagstelling.
  • Voor alle financieringsvormen geldt dat gegenereerde data publiekelijk beschikbaar moeten worden gemaakt.

Zie alle criteria