Ministerie van ZSW – Vooraankondiging: Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

Deadline: 27 Sep 2024

Doel

Gezond werkend je pensioen halen: dat wil toch iedereen? Toch lukt dat nog niet altijd. Daarom is er tot en met 2025 de subsidie Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven.

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Daarnaast kan de subsidie worden ingezet om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen met werken.

Wie kan aanvragen?

Arbeidsorganisaties, zoals bedrijven en stichtingen, kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • Het ontwikkelen en toepassen van instrumenten, methoden of werkwijzen inclusief het uitvoeren van onderzoek dat hiermee verband houdt;
  • Activiteiten op maat voor individuele arbeidsorganisaties;
  • Het opzetten van een infrastructuur om structurele duurzame inzetbaarheid te bevorderen;
  • Een communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  • Een kortdurende training of workshop voor groepen: dit is een training of workshop van enkele uren tot enkele dagen;
  • Inhoudelijke monitoring en evaluatie: u heeft een concrete, inhoudelijke onderzoeksvraag over duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. U voert onderzoek uit en er wordt een concreet product opgeleverd in de vorm van bijvoorbeeld een rapport of verslag.