Nationaal Fonds tegen Kanker – Jaarlijkse subsidieronde

Deadline: Jaarrond

Doel

Het NFtK draagt bij aan het initiëren, stimuleren en subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek en projecten die gericht zijn op mensgerichte behandeling zoals voeding, beweging, en welzijn binnen de oncologische zorg. Hierbij is het belangrijk dat het onderzoek snel kan bijdragen aan het verbeteren van de behandeling of zorg voor mensen met kanker. Het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de kwaliteit van leven door behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn onderdeel te laten zijn van het behandelplan is het doel van het NFtK.

Wie kan aanvragen?

Zorgprofessionals en onderzoekers kunnen contact opnemen met het fonds.

Criteria (samenvatting)

  • Het onderzoek sluit aan bij de doelstelling van het NFtK.
  • Het onderzoek moet in het belang van mensen met kanker zijn.
  • Er bestaat een goede wetenschappelijke onderbouwing voor het onderzoek.
  • Er wordt pas aangevraagd na telefonisch of mail contact met het NFtK.
  • De voorkeur gaat uit naar pilot studies waarbij het mogelijk is de uitkomsten te gebruiken in het succesvoller laten worden van een vervolg aanvraag, mogelijk bij andere subsidieverstrekkers, van grotere onderzoeken.

In plaats van het indienen van een subsidieaanvraag verzoeken zij je eerst per mail in contact te komen om uw ideeën te delen. Dit is het hele jaar mogelijk.