Stichting Fonds Oncologie Holland (SFOH)

Deadline: Jaarrond

Doel

SFOH heeft als doel het bevorderen van de kankerbestrijding, onder meer door middel van de financiering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. SFOH richt zich daarbij in eerste instantie op de regio van waaruit de stichting is ontstaan, te weten het gebied gelegen binnen de driehoek Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De stichting onthoudt zich van commerciële activiteiten; haar werkzaamheden beogen niet het maken van winst

Wie kan aanvragen?

Een van de aanvragende onderzoekers moet een verbintenis hebben met een ziekenhuis c.q. universitair centrum dat in de regio groot Holland West (de driehoek Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) is gevestigd.

Criteria (samenvatting)

Projecten worden geselecteerd op kwaliteit en urgentie m.b.t. de oncologische en de palliatieve zorg in algemene zin. Daarnaast dienen projecten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Bevordering van de kwaliteit van de oncologische zorg.
  • Stimulering van het onderzoek op het gebied van de oncologie en palliatieve zorg.
  • Bevordering van de afstemming en samenhang in de oncologische en palliatieve zorg.