Stichting Long Covid

Deadline: Jaarrond

Doel

Long Covid is een gezondheidscrisis die onze maatschappij miljarden kost. In Nederland alleen verkeren tienduizenden patiënten in een uitzichtloze situatie. Reguliere processen om wetenschappelijk onderzoek te financieren zijn te langzaam in relatie tot de urgentie die bij deze crisis past. Long COVID, of Post-COVID-Syndroom, is een ingewikkelde ziekte. Het type, de ernst en de duur van de symptomen variëren van persoon tot persoon en de lange termijn effecten van Corona raken bijna ieder orgaansysteem. Er is nog veel biomedisch onderzoek nodig om de oorzaak en ontstaansmechanismen te begrijpen.

Wie kan aanvragen?

Onderzoekers kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

Het moet gaan om biomedisch onderzoek, gericht op het vinden van de oorzaak, oplossing of behandelmethoden van Long COVID. De stichting stimuleert de volgende projecten:

  • pilotprojecten die richting kunnen geven aan groter onderzoek.
  • internationale samenwerking, het in Nederland helpen accelereren of verdiepen van onderzoek dat in andere landen is gestart.