Stichting Theia

Deadline: Jaarrond

Doel

Stichting Theiais één van de twee regionale fondsen van Zilveren kruis. Deze stichting stimuleert verbetering van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond door financiële ondersteuning te bieden aan vernieuwende projecten die door zorgorganisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen worden vormgegeven.

Wie kan aanvragen?

Zorgorganisaties, kenniscentra, en branche- of patiëntenverenigingen kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

  • Het project levert gezondheidswinst op voor verzekerden in de regio Rijnmond;
  • Het project kent een aantoonbaar draagvlak relevante (individuele) zorgverleners;
  • Het project is innovatief en levert meetbare en aantoonbare verhoging van de kwaliteit op;
  • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
  • De gevraagde investering is beperkt in vergelijking met de baten en na afloop van het project moet het redelijkerwijs betaald kunnen worden uit reguliere financieringsbronnen.
  • Het project kent een éénmalig karakter en bestrijkt een periode van maximaal drie jaar.

Zie alle criteria