Stichting Zorg en Zekerheid

Deadline: Jaarrond

Doel

De Stichting heeft als doel om bij te dragen aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg voor iedereen. Activiteiten die niet via de reguliere weg gefinancierd kunnen worden, krijgen dankzij hun financiering een kans. Ze richten zich onder meer op:

 • Ouderenzorg en mantelzorgers
 • Palliatieve zorgverlening
 • Efficiënte en betaalbare zorg
 • Bestrijding van eenzaamheid
 • Preventie (voeding, bewegen en ontspanning)
 • Leefstijlprogramma voor jongeren
 • Zorgprojecten in kansarme ontwikkelingslanden

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen, in beginsel zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

 • Het betreft een zorg- of zorggerelateerd dan wel gezondheidsbevorderend project;
 • Bij subsidiering mag geen sprake zijn van structurele financiering. Elk project kenmerkt zich door een tijdelijk karakter (maximaal drie jaar);
 • De resultaten zijn specifiek en meetbaar en hebben een aantoonbare meerwaarde voor de verzekerden van Zorg en Zekerheid;
 • Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere geldstromen van Wlz, Zorgverzekeringswet of WMO;
 • Het project verkeert nog in de voorbereidingsfase en is nog niet gestar