Wilde Ganzen

Deadline: Jaarrond

Doel

Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren zij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken ze de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst.

Wie kan aanvragen?

Vereniging, stichting, school, bedrijf, etc., (door Wilde Ganzen Particulier Ontwikkelingsinitiatief (POI) genoemd) met kleinschalige en concrete projecten voor, met en door kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

Criteria (samenvatting)

  • het project vindt plaats in een DAC-land;
  • het is een investering ter versterking van de LPO (Lokale Partnerorganisatie) of/en ter economische verzelfstandiging van mensen die in armoede leven;
  • het project draagt direct of indirect bij aan de Sustainable Development Goals (SDGs);
  • operationele en/of terugkerende kosten worden gegarandeerd middels een dekkingsplan, Wilde Ganzen draagt niet bij aan deze lopende operationele kosten;
  • de looptijd van de uitvoering van het project bedraagt maximaal één jaar;
  • het gaat niet om individuele hulp, noodhulp (maar wel wederopbouw), activiteiten die evangelisatie als doel hebben of transportkosten uit Nederland (tenzij het product regionaal niet verkrijgbaar is).

Klik hier voor de uitgebreide criteria

Naast financiële steun biedt samenwerken met Wilde Ganzen nog meer voordelen, zoals:

  • Professioneel advies en begeleiding;
  • Uitgebreide landenkennis;
  • Trainingen, themabijeenkomsten en netwerkevenementen;
  • Naamsbekendheid; het Wilde Ganzen-logo als ‘keurmerk’ bij fondsenwerving en communicatie.