Zilveren Kruis – Fonds SGS

Deadline: Jaarrond

Doel

Fonds SGS zet zich in voor verbetering van de gezondheidszorg. Zowel verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en effectiviteit en efficiëntie van zorgprocessen, maar ook kleine lokale welzijnsactiviteiten krijgen een kans.

  • Projectsubsidies: SGS levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe vormen van zorg, e-health, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en -processen. Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan initiatieven in de eerstelijn, tweedelijn, thuiszorg en welzijnszorg.
  • Bijdragen aan kleine initiatieven: Kleine projecten voor buurtgerichte en lokale activiteiten in de kernregio’s van Fonds SGS. Deze maatschappelijke initiatieven moeten gericht zijn op zorg- of welzijnsactiviteiten of zorgvoorzieningen voor een kwetsbare doelgroep.

Wie kan aanvragen?

(Zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of patiëntenverenigingen, stichtingen, en verenigingen kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

  • Het project is innovatief, doelmatig, voegt waarde toe, is relevant voor de doelgroep en levert een aantoonbare verhoging van de kwaliteit van leven en/of zorg.
  • Het project kan niet, of niet voldoende, gefinancierd worden uit reguliere middelen;
  • Er is bij voorkeur sprake van een cofinanciering en/of een eigen bijdrage;
  • Indien de gevraagde subsidie wordt gebruikt voor het opstarten van een nieuw, of het wijzigen van een bestaand, zorgproces, dient dit na afloop inpasbaar te zijn in bestaande richtlijnen, zorgstructuren en zorgfinanciering.
Om voor een bijdrage aan een klein initiatief van Fonds SGS in aanmerking te komen, moeten ingediende aanvragen aan de volgende criteria voldoen:
  • Het project betreft overige zorg/welzijn waarvoor geen reguliere financiering beschikbaar is of komt;
  • Het project heeft de focus op gezondheid, bewustwording of activatie;
  • Het project is vernieuwend voor de aanvrager, heeft een eenmalig karakter en/of een maximale looptijd van 1 jaar;
  • Er is bij voorkeur sprake van een cofinanciering en/of een eigen bijdrage.

Zie alle criteria