ZonMw – Verbeteren van dementiezorg en -ondersteuning in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Deadline: 8 Jul 2024

Doel

Net als in Nederland krijgen op Aruba, Bonaire en Curaçao en St. Maarten, Saba en St. Eustatius (de ABCSSS-eilanden) steeds meer mensen te maken met dementie. De ziekte heeft een grote impact op hun leven en dat van hun naasten. Het is belangrijk dat zorg en ondersteuning aansluiten op de behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Zodat de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert.

Er kunnen 2 typen subsidies worden aangevraagd:

  1. Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van samenwerking in de ketenzorg en/of het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de ketenzorg.
  2. Subsidie voor het aanbieden van gerichte trainingen voor in de dementiezorg werkende zorgverleners en professionals in het sociaal domein.

Wie kan aanvragen?

Deze subsidieoproep is gericht op organisaties en (nog te vormen) samenwerkingsverbanden die actief zijn op de ABCSSS-eilanden in de keten van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Het kan hierbij onder meer gaan om zorginstellingen, onderwijsinstellingen, onderzoekscentra en non-profitorganisaties.

Criteria

Deze subsidieoproep maakt deel uit van het Onderzoeksprogramma Dementie en voor deze subsidieoproep wordt samengewerkt met het ZonMw-programma Caribbean Health Research en met het ZonMw-programma Dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie (ADMD).