ZonMw – Vooraankondiging: STIP Ronde 5b

Deadline: Jaarrond

Doel

De inzet van deze subsidieronde Stimulering Toepassing In de Praktijk (STIP) is om de toepassing van veelbelovende interventies gericht op het stimuleren van goed medicijngebruik in de eerste lijn. Deze rond gaat naar verwachting open in het derde kwartaal van 2024.

De STIP Ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) is specifiek bedoeld voor farmacotherapeutische projecten gericht op een breed onderkend probleem uit de praktijk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan projecten met betrekking tot het toegankelijk maken en toepassen van kennis in de praktijk, praktijkverbeterprojecten of verbetering van de organisatie en/of kwaliteit van de (farmacotherapeutische) zorg. Het is nadrukkelijk van belang dat dergelijke projecten kennis oplevert die bijdraagt aan de landelijke implementatie van oplossingen voor de betreffende knelpunten in de zorg.

Wie kan aanvragen?

Nog niet bekend.

Criteria (samenvatting)

Nog niet bekend.